Individuálne kurzy

 • Výúčba nemeckého jazyka pre jednotlivcov
 • Individuálny prístup
 • Možnosť prispôsobiť výučbu na mieru vašim potrebám
 • Príprava na maturitné a štátne skúšky
 • Začiatočníci, stredne pokročilí aj pokročilí

Skupinové kurzy

 • Vyučovanie nemeckého jazyka v skupine
 • Veľkosť skupiny max. 5 žiakov
 • Príprava na maturitné a štátne skúšky
 • Začiatočníci, stredne pokročilí aj pokročilí

Nemecké konverzácie

 • Konverzácie v nemeckom jazyku individuálne alebo skupinové
 • Komunikácia výhradne v nemeckom jazyku
 • Možnosť prispôsobiť témy vašim potrebám
 • Vhodné pre stredne pokročilých a pokročilých

Individuálne kurzy

Vyučovanie nemeckého jazyka pre jednotlivcov je ideálne, ak potrebujete čo najskôr získať jazykové schopnosti. Pri tomto type kurzu sa venujem výhradne vám a Vašim potrebám, preto je kurz možné prispôsobiť a venovať sa témam a oblastiam, ktoré sú dôležité pre Vás, aby ste tak čo najskôr získali potrebné znalosti. Vyučujem úplných začiatočníkov, mierne pokročilých aj pokročilých. Vyučujem všetky vekové skupiny – dospelých, mládež aj deti. Kurz je možné absolvovať aj ako prípravu na maturinú skúšku alebo štátne záverečné skúšky z nemeckého jazyka.

Jedna lekcia trvá 45 alebo 60 minút, podľa Vašich preferencií. Lekcie je možné aj zdvojiť a vyučovať 90 minút alebo 120 minút pri jednom sedení. Počet lekcií za týždeň záleží od Vašich potrieb a časových možností. Celkový počet lekcií, ktoré absolvujete záleží od Vašich aktuálnych jazykových schopností a úrovne, ktorú chcete dosiahnuť. Platba je možná popredu za dohodnutý počet lekcií prevodom na účet alebo v hotovosti vždy po ukončení každej lekcie.

Skupinové kurzy

Vyučovanie nemeckého jazyka v skupinách s maximálne 5-timi žiakmi. V kurze sa venujeme kompletnej výučbe jazyka (slovná zásoba, gramatika, komunikácia, celkové porozumenie jazyku). Vediem kurzy pre všetky úrovne – úplných začiatočníkov, mierne pokročilých, aj pokočilých. V rámci kurzu je možné absolvovať prípravu na maturinú skúšku alebo štátne záverečné skúšky z nemeckého jazyka. Vyučujem všetky vekové skupiny – dospelých, mládež aj deti.

Jedna lekcia trvá 45 alebo 60 minút, podľa dohody. Lekcie je možné aj zdvojiť a vyučovať 90 minút alebo 120 minút pri jednom sedení. Počet lekcií za týždeň je na dohode v skupine. Platba je možná popredu za dohodnutý počet lekcií prevodom na účet alebo v hotovosti vždy po ukončení každej lekcie.

Nemecké konverzácie

Máte už nejaké znalosti nemeckého jazyka, ale potrebujete si precvičiť komunikáciu a „rozhovoriť sa“? Potom je tento typ kurzu presne pre vás. Kurz prebieha výhradne v nemeckom jazyku, nepotrebujete si zabezpečiť žiadne študijné materiály. Konverzujeme na rôzne témy za účelom zlepšenia komunikačných schopností a porozumenia v nemeckom jazyku. Témy konverzácie je možné prispôsobiť Vašim potrebám a kominikovať v oblastiach, ktoré sú dôležité pre Vás, aby ste z kurzu vyťažili čo najviac.

Konverzácie buď s jednotlivcami (individuálne konverzácie) alebo v skupine, podľa potreby a záujmu žiakov. Pri konverzáciach v skupine, vyučovanie prebieha v kaviarni podľa dohody, aby sa žiaci naučili konverzovať v prirodzenom prostredí a účastníci kurzu sú nabádaní, aby medzi sebou komunikovali prirodzeným spôsobom. Lektorka komunikáciu len moderuje a opravuje prípadné chyby. Tento typ kurzu je zameraný výhradne na zlepšenie komunikácie a vyjadrovacích schopností v nemeckom jazyku, preto je mojou snahou vytvoriť čo najprirodzenejšie prostredie a príjemnú uvoľnenú atmosféru, v ktorej sa môžeme všetci porozprávať po nemecky na rôzne témy. Konverzácie sú určené len pre mierne pokročilých a pokročilých.

Kurzy nemčiny pre opatrovateľky

Máte opatrovateľský kurz a chcete svoje schopnosti uplatiť v zahraničí? Veľa žien a mužov dnes odchádza za prácou a lepším zárobkom do zahraničia a vy môžete tiež patriť medzi nich. Naučiť sa jazyk vám pomôže nielen nájsť si lepšie platenú prácu za hranicami (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko), ale aj vykonávať túto prácu lepšie a spríjemní Vám to aj Váš pobyt v cudzej krajine, keď sa budete vedieť plynulo dohovoriť s miestnymi.

V rámci nemeckého jazyka vyučujem aj špeciálne kurzy pre opatrovateľky alebo opatrovateľov, ktorí chú ísť pracovať do niektorej z nemecky hovoriacich krajín. V tomto kurze získate samozrejme, potrebné znalosti z gramatiky nemeckého jazyka a základnú slovnú zásobu, ale aj špeciálnu slovnú zásobu, ktorú budete potrebovať pri svojej práci, a naučíte sa komunikovať a porozumieť jazyku tak, aby ste svoju prácu zvládali bez ťažkostí. Dĺžka kurzu závisí od vašich aktuálnych znalostí jazyka a samozrejme, vašich preferencií. Je možné absolvovať dlhší kurz, ktorý vás plne pripraví na prácu opatrovateľky / opatrovateľa v nemecky hovoriacej krajine, alebo rýchlo kurz, ktorý vás naučí základy, aby ste mohli túto prácu vykonávať, alebo vám pomôže si svoje znalosti jazyka zopakovať a špecifikovať, ak už ste sa učili niekedy pred tým.

Platba je možná popredu za celý kurz naraz prevodom na účet alebo v hotovosti vždy po ukončení lekcie. Ceny za lekcie sú rovnaké ako pri klasickej výučbe nemčiny a závisia od toho, či zvolíte individuálny kurz alebo kurz v skupine.

Vyučovanie vo firmách

Má vaša firma zákazníkov alebo dodávateľov z nemecky hovoriacich krajín? Zabezpečte im komfort a komnukáciu na úrovni tým, že zvýšite znalosť jazyka u svojich zamestnancov.

Chcete svojim zamestnancom poskytnúť nejaké bonusy, aby ste zvýšili ich motiváciu a výkon? Dajte im možnosť naučiť sa nemecký jazyk alebo sa v ňom zdokonaliť. Tieto znalosti môžu potom využiť aj pri svojej práci, skvalitniť tak svoj výkon a priniesť vašej firme nových zákazníkov a zisky.

Vyučovanie prebieha priamo u vás vo firme, v dohodnutom čase. Dĺžku lekcie aj počet lekcií za týždeň si volíte sami. Je možné dohodnúť sa na individuálnych kurzoch (vždy len jeden žiak) alebo skupinových kurzoch pre maximálne 5 žiakov. Robím kurzy pre úplných začiatočníkov, mierne pokročilých aj pokročilých. Je možné dohodnúť sa na kompletnej výučbe jazyka (slovná zásoba, gramatika, komunikácia, celkové porozumenie jazyku) alebo na konverzáciach, ktoré prebiehajú výhradne v nemeckom jazyku a ich účelom je rozvinúť komunikačné schopnosti a zlepšiť porozumenie jazyku pri bežnej alebo odbornej komunikácii. Oblasť výučby je možné prispôsobiť potrebám vašej firmy, teda zamerať výučbu slovnej zásoby a komunikácie na oblasť pôsobenia vašej firmy, aby si tak Vaši zamestnanci osvojili znalosti, ktoré môžu hneď využiť pri svojej práci.

Cenník

Platba je možná v hotovosti hneď po skončení lekcie alebo prevodom na účet raz za mesiac na základe vystavenej faktúry.
Typ kurzu Vyučovanie jednotlivcov Vyučovanie vo firmách
45 minút 60 minút 2x 45 minút 45 minút 60 minút
Individuálne kurzy (aj cez Skype alebo WhatsApp) 10€ 12€ 18€ 12€ 16€
Skupinové kurzy (max. 5 žiakov)* Uvedená cena je za jedného žiaka 6€ 8€ 9€ 8€ 12€
Nemecké konverzácie - individuálne (aj cez Skype / WhatsApp) 10€ 12€ 18€ 12€ 16€
Nemecké konverzácie – v skupine (max. 5 žiakov)* Uvedená cena je za jedného žiaka 6€ 8€ 9€ 8€ 12€
Vyučovanie jednotlivcov: Platba v hotovosti po skončení vyučovacej hodiny alebo popredu prevodom na účet za vybrané množstvo vyučovacích hodín. Pri vyučovaní cez Skype a WhatsApp vždy platba popredu.
Vyučovanie vo firmách: Platba prevodom na účet raz za mesiac.